pśedstajony wobraz

Něnto pósćiś

Słužymy z gjardosću zjawnosći, a smy njekomercielne a njekompromitěrowane. Towzynty luźi kaž wy nam pomagaju, se za strowy internet za wše zasajźiś. Zepěramy se na pósćiwanki, aby našu misiju zwopšawdnili, aby my web wótwórjony a lichy źaržali. Pósćiwaśo źinsa?

Mozilla jo se zawězał wašej priwatnosći; pšosym cytajśo naše pšawidła priwatnosći how. Waše płaśeńske daty se wót Stripe abo PayPal pśeźěłaju, a datowa sajźba wašogo dara se pla Mozilla składujo.

Other ways to give: Check, Bank Transfer, Stocks

Pšašanje wó pósćiwanju? Woglědajśo se k našomu CSP za wótegrona na nejwěcej cestych pšašanjow.

Cośo nas nastupajucy swój dar nadejś? Kontaktěrujśo nas.

Pósćiwanki su za załožbu Mozilla Foundation, organizaciju 501(c)(3) ze sedłom w San Francisco, Kaliforniskej, a su myslone za zaměry, kótarež su za wše wužytne. Daju se w Zjadnośonych statach w nejwušej měrje wót danka wótsajźiś, kótaruž kazń dowólujo.