Słužymy z gjardosću zjawnosći, a smy njekomercielne a njekompromitěrowane. Towzynty luźi kaž wy nam pomagaju, se za strowy internet za wše zasajźiś. Zepěramy se na pósćiwanki, aby našu misiju zwopšawdnili, aby my web wótwórjony a lichy źaržali. Pósćiwaśo źinsa?

4-gwězdowy zygel Charity Navigator
Złoty zygel GuideStar 2019