Man pointing at student's computer screen
Słužymy z gjardosću zjawnosći, a smy njekomercielne a njekompromitěrowane. Towzynty luźi kaž wy nam pomagaju, se za strowy internet za wše zasajźiś. Zepěramy se na pósćiwanki, aby našu misiju zwopšawdnili, aby my web wótwórjony a lichy źaržali. Pósćiwaśo źinsa?
  • Seal of Charity Navigator 4-Star
  • Seal of GuideStar Gold 2019

Metodu płaśenja wubraś

Wěsty

Waše płaśeńske drobnostki budu se wót Stripe (za kreditne kórty) abo Paypal pśeźěłowaś a datowa sajźba wašogo dara buźo se wót Mozilla składowaś.

Druge móžnosći pósćiwanja: SEPA/BACS | Šek

Problemy pśi pósćiwanju? Woglědajśo se do našogo boka cestych pšašanjow za wótegrona wó nejcesćejšych pšašanjach. Maśo hyšći problemy? Pósćelśo nam mejlku.

Pósćiwanki su za załožbu Mozilla Foundation, organizaciju 501(c)(3) ze sedłom w Mountain View, Kaliforniskej, a su myslone za zaměry, kótarež su za wše wužytne. Daju se w Zjadnośonych statach w nejwušej měrje wót danka wótsajźiś, kótaruž kazń dowólujo.