საკრედიტო / სადებეტო ბარათი

დაცული

 

თქვენი ანგარიშის მონაცემებს ამუშავებს Stripe (საკრედიტო/სადებეტო ბარათების შემთხვევაში), ან Paypal, ხოლო თქვენს შემოწირულობებს აღრიცხავს Mozilla.

სხვა გზები, შემოწირულობის გასაცემად: საბანკო გადარიცხვა ან SEPA | ჩეკი

ვერ ახერხებთ გადარიცხვას? ეწვიეთ ჩვენს ხ.დ.კ. გვერდს, ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხის მისაღებად. თუ კიდევ რამე ხარვეზებია, მოგვწერეთ ელფოსტაზე.

შემოწირულობები ირიცხება Mozilla ფონდში, 501(c)(3) არამომგებიან ორგანიზაციაში, საქველმოქმედო მიზნებით გამოსაყენებლად. ეს გადარიცხვები სრულად თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადებისგან, აშშ საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.