Tarrayin n umuddu

Asmad / Aktum akked PayPal

ddu ar useɣwen agi akken ad d-muddeḍ tawsa s srid s wudem aɣelsan tura.

Asiweḍ s lbanka / SEPA

Amaynut! Nqebbel akka tura tawsa s yuru s usureg deg temnaḍt n lexlaṣ n turuft kan (SEPA), neɣ s upawnd sterling s usureg BACS.

Ma ulac aɣilif cfu belli tawsa tettwakas-d seg tevzart n tjeṛnaṭ ḥala deg U.S.

MA yella tabankat tessuter-d tansa-nneɣ n lpusṭa, mudd 331 E. Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041 USA.


Uruten:

Tadrimt n umiḍan: Uru (Turuft)
Tabankat n uɣerwaḍ (win ara d-ijebden): Standard Chartered Bank
Tamdint & Tamurt/Tamnaḍt: Frankfurt, Alman
Tangalt SWIFT/BIC: SCBLDEFX
Isem n win ara -yessfaydin (asuter): SVB-Mozilla Foundation
IBAN: DE67512305000500136802


APawnd Sterling n Britanya:

Tadrimt n umiḍan: APawnd Sterling n Britanya (GBP)
Tabankat n uɣerwaḍ (win ara d-ijebden): National Westminster Bank
Tamdint & Tamurt/Tamnaḍt: London, Tagduda Yedduklen
Tangalt n tbankat: 60-00-04
Uṭṭun n umiḍan (8 n izwilen) 10017496
Isem n win ara -yessfaydin (asuter): SVB RE Mozilla Foundation

Tangalt SWIFT/BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB77NWBK60000410017496

Cik (s umeẓlu n lpusṭa)

Please send a check including your email address on the memo line, and payable (payee) to “Mozilla Foundation”. Please note that the Mozilla Foundation can only accept checks in US dollars drawn on a US bank. Please do not send cash.

Mozilla Foundation attn: Donor Care
2 Harrison Street, #175
San Francisco CA 94105
USA

Tidrimin

Fren tadrimt inek akken ad tmuddeḍ srid s wudem aɣelsan:

Bitcoin

Mozilla Foundation d tasbeddit ur yettnadin ara tadrimt, n Kalifurnya, ue yettmuddun ara tabzert ɣef wayen i d-sekcam dui Marikan aken tella tgezmi 501(c)(3) n Internal Revenue Code (IRC) udiɣ tettwammel d tuddsa n txiṛ akken llant tgezmiiyin 170(b)(1)(A) akked 509(a)(1) nIRC. Tawsa s bitcoin i d-remmes Mozilla ttwahsaben d tawsa i tuddsiwin n lxiṛ akken yella usaḍuf̣ ɣef tebzert di Marikan, ihi ad tettwaseqdec kan di lecɣal icudden ar lxiṛ. Ameẓulu Internal Revenue yemmal-d d akken ad isesfer bitcoin am yedrimen di tebzert di Marikan (wali alɣu 2014-21 n IRS). Tawsa s bivoin tezmer ad tili daw n kra n ilugan ɣef tnecta n tukkist inek icudden ar tewsa n lxiṛ, ɣef wayen i yessefk ad tmuddeḍ akken ad tessutreḍ tukkist n tebzert, akked wayen-nniḍen.

Issin ugar ɣef tewsa s Bitcoin here. Akken ad d-muddeḍ bitcoin, ddu ma ulac aɣilif ar dagi.