Umuɣ

Asmad / Aktum akked PayPal

Ddu ɣer useɣwen-a akken ad tmuddeḍ tawsa srid s wudem aɣelsan tura.

Asiweḍ s lbanka / SEPA

Nqebbel tawsa s yuru s usureg deg temnaḍt n lexlaṣ n turuft kan (SEPA), neɣ s upawnd sterling s usureg BACS.

Ẓer belli i tewsa tamecṭuḥt (ddaw n 10 uruten neɣ ssuma tagdazalt), aṭas aṭas i tewsa ddaw 5 uruten neɣ ssuma tagddazalt, ad awen-nsuter ad tmuddem tawsa s tkarḍa n usmad neɣ PayPal akken ad tallem ad d-iṣubb wazal n usesfer n Mozilla.

Ma ulac aɣilif cfu belli tawsa tettwakas-d seg tevzart n tjeṛnaṭ ḥala deg U.S.

Ma yella tabankat tessuter-d tansa-nneɣ n lpusṭa, mudd 331 E. Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041 USA.

Uruten:

Tadrimt n umiḍan: Uru (Turuft)
Tabankat n uremmas (Lexlaṣ i): Standard Chartered Bank
Tamdint & Tamurt/Tamnaḍt: Frankfurt, Alman
Tangalt SWIFT/BIC: SCBLDEFX
ISem n uremmas (i usmad i): SVB-Mozilla Foundation
IBAN: DE67512305000500136802

Ipawnden n tgelda yedduklen:

Tadrimt n umiḍan: Apawnd Sterling n Britanya (GBP)
Tabankat n uremmas (Lexlaṣ i): National Westminster Bank
Tamdint & Tamurt/Tamnaḍt: London, Tagduda Yedduklen
Tangalt n tbankat: 60-00-04
Uṭṭun n umiḍan (8 n izwilen): 10017496
ISem n uremmas (i usmad i): SVB RE Mozilla Foundation

Tangalt SWIFT/BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB77NWBK60000410017496

Ccik (s uweẓlu n tanazant)

LQEM n MEƔRES 20, 2020: Ma ulac aɣilif, ẓer d akken ɣef sebba n ukman i yeḍran tineggura-a deg Kalifurnya, asesfer akked urmas n tewsa s ccik i tkebbanit Mozilla yeḥbes akka tura. Ihi, deg umḍiq n tuzna n ccik, mudd-aɣ-d tawsa srid..

Tidrimin

Fren tadrimt inek akken ad tmuddeḍ srid s wudem aɣelsan:

Bitcoin

Mozilla Foundation d tasbeddit ur yettnadin ara tadrimt, n Kalifurnya, ue yettmuddun ara tabzert ɣef wayen i d-sekcam dui Marikan aken tella tgezmi 501(c)(3) n Internal Revenue Code (IRC) udiɣ tettwammel d tuddsa n txiṛ akken llant tgezmiiyin 170(b)(1)(A) akked 509(a)(1) nIRC. Tawsa s bitcoin i d-remmes Mozilla ttwahsaben d tawsa i tuddsiwin n lxiṛ akken yella usaḍuf̣ ɣef tebzert di Marikan, ihi ad tettwaseqdec kan di lecɣal icudden ar lxiṛ. Ameẓulu Internal Revenue yemmal-d d akken ad isesfer bitcoin am yedrimen di tebzert di Marikan (wali alɣu 2014-21 n IRS). Tawsa s bivoin tezmer ad tili daw n kra n ilugan ɣef tnecta n tukkist inek icudden ar tewsa n lxiṛ, ɣef wayen i yessefk ad tmuddeḍ akken ad tessutreḍ tukkist n tebzert, akked wayen-nniḍen.

Issin ugar ɣef tewsa s bitcoin dagi. Akken ad tmuddeḍ tawsa s bitcoin, rzu ma ulac aɣilif ɣe useɣwen-a.