Man pointing at student's computer screen
Vi er stolte av å vere ideelle. Tusenvis av personar som deg hjelper oss med å forvare eit sunt og helsesamt internet for alle. Vi er avhengige av donasjonar for å utføre oppdraget vårt med å halde nettet ope og fritt. Vil du gje eit bidrag idag?
  • Seal of Charity Navigator 4-Star
  • Seal of GuideStar Gold 2019

Vel betalingsmåte

Trygg

Betalingsopplysningane vert behandla av Stripe (for kreditt-/debetkort) eller Paypal, og ei oversikt over donasjonen din vert lagra hos Mozilla.

Andre måtar å gje på: SEPA/BACS | Sjekk | Bitcoin

Har du problem med å donera? Besøk FAQ for å få svar på dei vanlegaste spørsmåla. Har du framleis problem? Send oss ein e-post.

Bidrag går till stiftinga Mozilla, ein 501(c)(3) organisasjon med sete i Mountain View, California, for å brukast etter eige skjønn i velgjerande føremål. Bidrag kan trekkjast av på skatten i USA, i samsvar med gjeldande lov.